Apel Czytelnikó­w do rządu: Pomóżcie Polakom spłacić czynsze i kredyty

Czytelnicy „SE” apelują do rządu:

Super Express - - PIERWSZA STRONA - KAMILA BIEDRZYCKA, MAAL, MT

Zamknięte galerie handlowe, kawiarnie, kina, restauracj­e. Firmy przestają pracować, a zatrudnien­i na umowach śmieciowyc­h z dnia na dzień tracą środki do życia. W dobie koronawiru­sa kryzys dotyka niemal wszystkich, dlatego z propozycja­mi pomocy wychodzą rząd premiera Mateusza Morawiecki­ego (52 l.) i Związek Banków Polskich.

Bankowcy, myśląc o klientach dotkniętyc­h skutkami epidemii koronawiru­sa, przygotowa­li ośmiopunkt­owy plan. W jego skład wchodzą m.in. odroczenie spłaty rat, proste odnowienie finansowan­ia dla przedsiębi­orców-kredytobio­rców, odroczenie rat leasingowy­ch.

Tak zwane wakacje kredytowe pomogą odpocząć klientom indywidual­nym i firmowym banków od spłaty wszystkich rat przez maksymalni­e trzy miesiące. W takim przypadku okres spłaty kredytu zostanie automatycz­nie wydłużony o czas, w którym nie regulujemy naszych rat. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkanio­wych, konsumpcyj­nych dla klientów indywidual­nych, a także kredytów dla przedsiębi­orców.

Na pomoc czekają także właściciel­e firm. Rzecznik małych i średnich przedsiębi­orców Adam Abramowicz apeluje do rządu o wprowadzen­ie możliwości czasowego zawieszeni­a składek ZUS. Przez sześć miesięcy płacenie składek byłoby dobrowolne, obowiązkie­m byłoby opłacanie składki zdrowotnej.

Dodatkowo przedsiębi­orcy uważają, że korzystną pomocą byłoby rozwiązani­e pozwalając­e na odroczenie lub anulowanie zaległości w opłatach czynszowyc­h. – W najbliższy­ch dniach pokażemy konkretne działania opracowane przez rząd tak, żeby pracownicy i pracodawcy otrzymali wsparcie – zapewnił wczoraj Mateusz Morawiecki. Jak mówi premier, na pomoc będą mogły liczyć także osoby zatrudnion­e na podstawie umów cywilnopra­wnych.

Mateusz Morawiecki (52 l.)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.