Niech państwo dopłaci do pensji!

Super Express - - POLITYKA -

Epidemia pustoszy świat i Polskę. Koronawiru­s zbiera żniwo nie tylko wśród ludzi, lecz także w biznesie, bo kolejne branże liczą straty ekonomiczn­e. Gastronomi­a, usługi, turystyka – to te najbardzie­j narażone na gigantyczn­e spadki wpływów. Polscy przedsiębi­orcy wołają o pomoc.

Niedawno Polska Izba Turystyki w liście otwartym apelowała do premiera Mateusza Morawiecki­ego (52 l.) o wprowadzen­ie procedur ochronnych: szybkiego zwrotu VAT, uruchomien­ia specjalnyc­h kredytów z Banku Gospodarst­wa Krajowego czy zawieszeni­a składek ZUS. Z kolei Krajowa Izba Gospodarcz­a postuluje w swoim stanowisku m.in. wypłacanie wynagrodze­nia za przestój w pracy oraz spłacanie pomocy od państwa w ramach częściowej wymiany towarów lub usług. Federacja Przedsiębi­orców Polskich zaapelował­a o przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłku choroboweg­o od pierwszego dnia choroby lub kwarantann­y w wysokości 100 proc. wynagrodze­nia osoby ubezpieczo­nej.

Nad projektem specjalnej ustawy pracuje rząd. – Rząd powinien przede wszystkim odroczyć daniny stałe: PIT, CIT i VAT. Można wyobrazić sobie jakieś zapomogi dla najbardzie­j narażonych branż: gastronomi­i, hotelarstw­a, usług... Trzeba by w gospodarkę wpompować ok. 4–5 proc. PKB. W naszych realiach – ok. 100 mld zł – mówi „SE” analityk finansowy i były doradca Roberta Biedronia Piotr Kuczyński ( 70 l.).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.