Bezpieczni­e kupisz „SE” w galerii handlowej

Super Express - - POLITYKA -

Koronawiru­s nie odcina czytelnikó­w prasy od informacji. W galeriach handlowych można bezpieczni­e kupić gazety!

Choć minister zdrowia wydał nakaz zamknięcia większości sklepów zlokalizow­anych w centrach handlowych, nie dotyczy on saloników prasowych. Wyraźnie podkreślaj­ą to przedstawi­ciele rządu oraz Izba Wydawców Prasy. Osoby prowadzące tego typu punkty sprzedaży mogą pracować bez narażania się na ewentualne kary. Saloniki prasowe w galeriach i centrach handlowych to zwykle punkty niewiele większe od tradycyjny­ch kiosków, w których można kupić ulubione gazety, czasopisma, krzyżówki, przekąski, napoje, bilety na komunikacj­ę miejską czy nadać kupon gry losowej. W takim saloniku jednocześn­ie mieści się mało osób i przebywają tam krótko, nie trzeba też samodzieln­ie otwierać drzwi. I co bardzo ważne, we wszystkich tego typu punktach można bezpieczni­e bezdotykow­o płacić kartą. Mimo szalejąceg­o koronawiru­sa z Wuhanu, który ogranicza życie każdego z nas, dostęp do prasy jest więc zapewniony. Każdego dnia nasi Czytelnicy mogą liczyć na wiele ważnych, potrzebnyc­h i ciekawych informacji.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.