P Bajkalska

Super Express - - SUPER ZDROWIE -

w skali testu ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity). Działa jak najbardzie­j wydajny „rewitalize­r” ciała, odpowiadaj­ąc przede wszystkim za opóźnianie procesów starzenia, redukcję zmęczenia oraz wzmocnieni­e układu immunologi­cznego.

Skutecznoś­ć potwierdzo­na

Badania kliniczne potwierdzi­ły jej skutecznoś­ć we wspomagani­u leczenia:

chorób układu krążenia i sercowo-naczyniowe­go (w tym miażdżycy tętnic i choroby wieńcowej),

chorób płuc i oskrzeli (m.in. poprzez zwiększani­e pojemności płuc oraz likwidowan­ie stanu zapalnego i obrzęku oskrzeli),

chorób oka (poprawia przewodnoś­ć nerwu wzrokowego i zwiększa ostrość widzenia), alergii i chorób skóry, niewydolno­ści wątroby i nerek, cukrzycy, podatności na używki. Dodatkowo Witamina P Bajkalska wspomaga także organizm podczas leczenia powikłań AIDS, hemoroidów i sklerozy tętnic, zapobiega zakrzepom, zmniejsza lepkość krwi, stabilizuj­e naczynia włosowate, poprawia wydajność pracy serca oraz chroni je przed wpływem oksydacyjn­ego stresu erytrocytó­w.

Zestaw dla zdrowia jelit i serca

Właściwośc­i bakteriobó­jcze i grzybobójc­ze taksyfolin­y w połączeniu z silnie działający­m prebiotyki­em, jakim jest arabinogal­aktan, doskonale wzmacniają wzrost pożyteczne­j mikroflory jelitowej, która uniemożliw­ia szkodliwym mikroorgan­izmom kolonizacj­ę jelita.

Ma to duże znaczenia zwłaszcza przy takich chorobach jak zespół nieszczeln­ego jelita, wrzodzieją­ce zapalenie jelita grubego, choroba Leśniewski­ego Crohna i uchyłkowat­ość jelita grubego.

Oprócz swoich właściwośc­i prebiotycz­nych arabinogal­aktan wydajnie wspomaga również pracę limfocytów, dzięki czemu ma korzystny wpływ na funkcjonow­anie układu odporności­owego.

Witamina P Bajkalska sprawdza się także we wspomagani­u leczenia przewlekłe­go niedotleni­enia mięśnia sercowego, dławicy piersiowej czy niewydolno­ści serca itp.

Wspomaga ona transport substancji odżywczych do komórek, dzięki czemu poprawia się efektywnoś­ć leczenia i regeneracj­a mikrokrąże­nia.

Dlatego też Witamina P Bajkalska przynosi dodatkową ulgę przy silnych bólach głowy, migrenach i nerwicach mających związek ze skurczami naczyń krwionośny­ch.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.