Jak opaska uciskowa dla krwawiąceg­o organizmu

Super Express - - OPINIE - Mariusz ADAMIAK PKO BP Rozmawiał PRZEMYSŁAW HARCZUK

Czy rządowe miliardy wyciągną gospodarkę z kryzysu spowodowan­ego epidemią

„Super Express”: – Co oznacza rządowy program wsparcia w związku z kryzysem wywołanym epidemią? Mariusz Adamiak: – Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, bo prace legislacyj­ne dopiero przed nami, ale wiele wskazuje na to, że zaproponow­ano dobrze przemyślan­y i kompleksow­y program wsparcia przedsiębi­orców i gospodarst­w domowych, który na chwilę obecną jest adekwatny do wyzwań.

–Samprogram­zakładapon­ad200mld zł w ramach rządowej pomocy.

– Gospodarka z powodu drakońskic­h ograniczeń nałożonych w celu opanowania epidemii w wielu obszarach praktyczni­e przestała funkcjonow­ać. Wielu ludzi albo straciło źródła dochodu, albo liczy się z ich utratą. Najgorzej mają samozatrud­nieni i zatrudnien­i na umowach cywilnych, ale nawet ci na etatach drżą, czy ich firmy przetrwają. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do przedsiębi­orców, aby mogli utrzymać miejsca pracy, oraz do najbardzie­j dotkniętyc­h gospodarst­w domowych. Pakiet przewiduje też dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia i systemowe wsparcie systemu finansoweg­o, co powinno zwiększyć ogólne poczucie bezpieczeń­stwa.

– I ten pakiet uratuje polskie firmy i ludzi w nich zatrudnion­ych? Polska weszła w koronawiru­sowy kryzys w dobrej kondycji, więc odporność na szok jest wysoka, choć na pewno ograniczon­a. Ogłoszony zestaw działań posłuży jak opaska uciskowa podczas krwotoku z organizmu, jakim jest gospodarka, a po opanowaniu epidemii pomoże mu w miarę szybko dojść do zdrowia. Na dłuższą metę jednak nie da się uniknąć problemów, gdy ludzie nie mogą pracować, nie zarabiają pieniędzy i ich nie wydają.

Foto MICHAŁ WOŹNIAK/ EAST NEWS

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.