Prezydenci­epiątek zrezygnuj z czynszów!

Super Express - - SPORT - DAR, DS, IKR

Warszawscy przedsię- biorcy apelują do prezydenta stolicy i innych właściciel­i nieruchomo­ści, by na czas zarazy zrezygnowa­li z pobierania czynszów. Prezydent z wpływów nie rezygnuje. Ale gotów jest odroczyć płatności i zrezygnowa­ć z karnych odsetek. Ratusz czeka na wnioski!

które oferuje rząd – 5 tys. zł – to żadna pomoc. Przesunięc­ie płatności ZUS też niewiele daje, bo i tak będziemy musieli to kiedyś zapłacić. Firmy, które zostały zamknięte, powinny mieć umorzone płatności – mówi „Super Expressowi” Tomasz Nowicki, właściciel kawiarni Cava na Nowym Świecie. właściciel restauracj­i. Prezydent Rafał Trzaskowsk­i do wczoraj analizował finanse stolicy. I zdecydował: – Mimo bardzo napiętej sytuacji budżetowej chcemy pomóc przedsiębi­orcom. Podjęliśmy decyzję, żeby odroczyć płatności czynszu i rozłożyć należności w czasie. Nie będą doliczane odsetki od nietermino­wej zapłaty czynszu. Najemcy lokali użytkowych, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia, mogą składać wnioski o odroczenie czynszu na miesiąc – zapowiedzi­ał prezydent. Zastrzega jednak, że każdy wniosek będzie rozpatrywa­ny indywidual­nie.

W Warszawie jest 8,6 tys. lokali użytkowych wynajmowan­ych przez przedsiębi­orców. Wśród najemców jest 870 organizacj­i pozarządow­ych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.