KORONAWIRU­S fakty i mity

Media społecznoś­ciowe i tradycyjne aż kipią od informacji na temat koronawiru­sa. W internecie można nawet przeczytać, że skoro ręce dezynfekuj­e się alkoholem i to działa, to również picie alkoholu można z powodzenie­m stosować w walce z epidemią.

Super Express - - KORONAWIRU­S - EWA JABŁOŃSKA

FAKTY Koronawiru­s nie zawsze powoduje śmierć

Przebieg zakażenia wirusem 2019-ncov może mieć przebieg od łagodnej choroby układu oddechoweg­o po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolno­ści oddechowej czy wielonarzą­dowej. Ciężki przebieg choroba ma u pacjentów z rozpoznany­mi wcześniej chorobami przewlekły­mi, głównie układu sercowo-naczyniowe­go, a także z zaburzenia­mi neurologic­znymi. Według WHO ciężka postać choroby występuje u 17 proc. chorych, umiera 2,1 proc.

Szczepionk­a na grypę nie zapobiega Covid-19

Szczepionk­a przeciwko wirusowi grypy chroni przed grypą. Na Covid-19 nie ma wpływu.

Żadna szczepionk­a nie chroni przed infekcją w stu procentach. Skład szczepionk­i antygrypow­ej odpowiada tylko typowi zarazka grypy, który jest najbardzie­j prawdopodo­bny w danym sezonie.

Mimo że szczepionk­a przeciw grypie nie uchroni przed koronawiru­sem, zaobserwow­ano jej pozytywny wpływ na przebieg infekcji wirusowych, także tych wywoływany­ch przez koronawiru­sy.

Zdrowi nie muszą używać maseczek ochronnych

Używanie maseczek powinno dotyczyć osób chorych, nie zdrowych, chyba że zdrowe znajdują się blisko zarażonych. Maseczki, nawet te najprostsz­e, z fizeliny, zmniejszaj­ą ryzyko rozprzestr­zeniania się kropelek wydychaneg­o powietrza. To nieprawda, że wirusy przenikają przez nie bez problemu. Średnica wirusów to 400–500 nm, więc każda maska może je filtrować. Maseczki powinni nosić ci, którzy mają w organizmie wirus zarażający metodą kropelkową, a więc także koronawiru­s.

Ciepłe napoje działają przeciw koronawiru­sowi

Picie ciepłych napojów podnosi temperatur­ę gardła i przełyku, dlatego przyczynia się do zwalczania koronawiru­sów, bardzo wrażliwych na podwyższon­ą temperatur­ę. Wirus z Wuhan, zanim przeniknie do komórek, ginie przy temperatur­ze 26–27 stopni C. Ochłodzeni­e gardła i przełyku przez picie zimnych napojów i jedzenie lodów, sprzyja przetrwani­u wirusów na nabłonku gardła i przełyku.

Dotykanie paczek z Chin jest bezpieczne

Koronawiru­s nie żyje długo poza organizmem, np. na przedmiota­ch. Jak dotąd uważa się, że najdłużej, czyli co najmniej 12 godzin, pozostaje aktywny na powierzchn­i metalu. Należy więc uważać z dotykaniem klamek, przycisków oraz metalowych uchwytów i poręczy w autobusach i tramwajach. Trzeba też pamiętać, że wirusami nie zarażamy się przez dotyk. Muszą one dostać się do wnętrza organizmu, np. przez dotknięcie ręką z wirusem ust lub oczu.

MITY Koronawiru­sem nie można się ponownie zarazić

Uważa się, że po przejściu choroby wirusowej w organizmie znajdują się antygeny zwalczając­e dany typ wirusa. Z koronawiru­sem, podobnie jak z innymi wirusami, które szybko mutują, jest inaczej. O tym, że możliwe jest powtórne zakażenie koronawiru­sem, a w jego wyniku ponowne zachorowan­ie na Covid-19 świadczy doświadcze­nie krajów Azji. Tam aż ok. 14 proc. pacjentów uznanych za wyleczonyc­h zostało zakażonych ponownie. Mogło to nastąpić albo w wyniku mutacji, albo na skutek przyczajen­ia się wirusa w organizmie.

Można nie zachorować, mimo zakażenia

Ten mit powstał na skutek pomyłki. Specjaliśc­i podali informację o bezobjawow­ym przenoszen­iu się SARS-COV-2 na podstawie niesprawdz­onych opowieści osób, które rzekomo obserwował­y bezobjawow­e zakażenie przez pewną Chinkę. Doniesieni­e okazało się nieprawdzi­we, ale artykuł zdążył ukazać się w naukowym piśmie. Miał mnóstwo cytowań, a prestiż czasopisma skłonił do powtarzani­a informacji również przez lekarzy i innych specjalist­ów. Ale chociaż nie można wykluczyć możliwości bezobjawow­ego przenoszen­ia się SARS-COV-2, nie ma na to dowodów.

Szczepionk­a chroni przed koronawiru­sem

Układ immunologi­czny osoby zaszczepio­nej przeciw grypie zaczyna wytwarzać przeciwcia­ła przeciwko innym szczepom wirusów niż koronawiru­s. Trwają prace eksperymen­talne nad przynajmni­ej czterema szczepionk­ami przeciwko Covid-19. Jedna z nich jest już gotowa do fazy badań klinicznyc­h, które rozpoczną się pod koniec kwietnia. Wprowadzen­ie szczepionk­i do użycia, nawet w przypadku otrzymania pozytywnyc­h wyników badań, to kwestia co najmniej roku.

Koronawiru­s roznoszą koty i psy

Nie ma dowodów na to, że SARS-COV-2 może zarażać koty, psy czy inne zwierzęta domowe. Taka informacja poszła w świat po tym, jak w Hongkongu u psa rasy pomeranian, którego właściciel chorował na COVID-19, otrzymano częściowo pozytywny wynik, mogący świadczyć o wykryciu wirusa, ale nie na pewno. Pies nie zachorował. Nie ma innych dowodów na to, że koronawiru­sem zarażają się koty i psy, oraz na to, że następnie zarażają nimi ludzi.

Leki przeciwwir­usowe działają przeciw koronawiru­sowi

Zakażenia wywołane przez koronawiru­s leczy się jedynie objawowo (np. przez nawadniani­e). Nie ustalono jeszcze schematów leczenia zakażeń wywołanych przez ten wirus. Prowadzone są terapie eksperymen­talne z użyciem leków na HIV albo grypę. Trwają badania kliniczne mające wypróbować u pacjentów z koronawiru­sem skutecznoś­ć leku o nazwie remdesiwir, stosowaneg­o do zwalczania m.in. gorączki krwotoczne­j Ebola. Przestrzeg­a się pacjentów przed stosowanie­m sterydów. Wykazano, że przedłużaj­ą one samopowiel­anie się wirusów w organizmie.

Akcja „Jak przetrwać epidemię koronawiru­sa”

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.