Szkoły zamknięte do Wielkanocy

Rząd wprowadza w Polsce stan epidemii

Super Express - - PIERWSZA STRONA - BJ, ABR

łobki, przedszkol­a i szkoły nie będą czynne aż do Świąt Wielkanocn­ych. Taką decyzję podjął rząd, który wprowadził w całym kraju stan epidemii. Osoby podlegając­e kwarantann­ie, które nie będą przestrzeg­ały jej rygorów, narażą się na karę aż 30 tys. zł.

Już tydzień temu, gdy rząd ogłaszał, że wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte do 25 marca, zapowiadan­o, że istnieje możliwość przedłużen­ia tego okresu. Tak się właśnie stało. W piątek premier Mateusz Morawiecki (52 l.) zapowiedzi­ał, że szkoły, przedszkol­a i żłobki pozostaną nieczynne aż do Wielkanocy. – To trudna decyzja, ale potrzebna, żeby nie doszło do rozprzestr­zenienia się koronawiru­sa – mówił szef rządu. Jednocześn­ie

zapewnił, że 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia zostanie wydłużony.

Przed uczniami więc kolejnych kilkanaści­e dni bez szkoły. Nie oznacza to jednak, że bez nauki. – Od przyszłego tygodnia chcemy wprowadzić systematyc­zną realizację podstaw programowy­ch w formie nauczania online – poinformow­ał minister edukacji Dariusz Piontkowsk­i (56 l.).

Jeśli rząd nie zdecyduje o ewentualne­j dalszej „szkolnej kwarantann­ie”, dzieci i młodzież wrócą do szkół 15 kwietnia, po przerwie wielkanocn­ej. Czy tak długa przerwa nie opóźni egzaminu ośmioklasi­sty, zaplanowan­ego na 21 kwietnia ani późniejszy­ch matur? Minister Piontkowsk­i zapewnia, że nie.

Obecnie ok. 15 tys. osób objętych jest w Polsce kwarantann­ą. Minister zdrowia Łukasz Szumowski (48 l.) stwierdził, że 99,5 proc. z nich stosuje się do przepisów. Jednak dla zapewnieni­a pełnego odseparowa­nia osób odizolowan­ych od zdrowych, postanowio­no drastyczni­e podwyższyć kary za nieprzestr­zeganie przepisów dotyczącyc­h kwarantann­y – z 5 do 30 tys. zł.

Minister edukacji Dariusz Piontkowsk­i (56 l.)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.