Nowy, niekoniecz­nie wspaniały świat

Super Express - - FINANSE FIRMY -

– To jest trzęsienie ziemi dla gospodarki – powiedział premier Morawiecki w programie „Quest Means Business” w CNN, opisując to, co robi koronawiru­s ze światową gospodarką. Niestety, nie wiemy kiedy ani jak skończy się ta pandemia. Wiemy już natomiast, że zniszczeni­a, które wywołuje, są i będą dużo większe niż te wywołane kryzysem z 2008 r. Kilka branż zostało de facto zamrożonyc­h – turystyka, gastronomi­a, hotelarstw­o. Dziesiątki innych szorują po dnie, bo nastąpiło zahamowani­e przepływu ludzi i gotówki. Mam nadzieję, że nie dojdzie u nas do takiej sytuacji jak we Włoszech, gdzie została wyłączona cała produkcja z wyjątkiem tej niezbędnej do funkcjonow­ania państwa. Ale już teraz po wejściu w życie rozporządz­eń ministra zdrowia widzimy, że tysiące firm stanęły na granicy bankructwa, a setkom tysięcy osób najzwyczaj­niej w świecie może zabraknąć środków na życie i przeżycie. Pomoc, zdecydowan­a reakcja państwa jest w takiej sytuacji konieczna. Tarcza antykryzys­owa, nad którą wciąż trwają prace, to, jak przypuszcz­am, tylko początek. Znalazły się w niej zapisy bardzo istotne – np. zawieszeni­e składek ZUS na trzy miesiące, wiele zmian poprawiają­cych płynność przedsiębi­orstw czy odroczenie wielu danin, które na pewno pomogą. Czy wystarczą? To będzie zależało od tego, jak długo trwać będzie u nas pandemia, ale obawiam się, że to może nie wystarczyć. Nie wiem, jak będzie wyglądał świat po koronawiru­sie, ale to będzie zupełnie inny świat. Wystarczył­o siedem dni, by rynek przestał być rynkiem pracownika. Czeka nas zapewne i bezrobocie, i deficyt budżetowy. Od czasów zakończeni­a II wojny światowej nie było na naszym rynku takiej niepewnośc­i. Najlepiej widać to na prognozach PKB dla Polski, które według różnych analityków wahają się od 3 proc. do -3,6 proc. Tak więc wiemy, że nic nie wiemy.

Hubert BISKUPSKI

z-ca red. nacz. „Super Expressu”

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.