Zgodzili się na obniżkę pensji

Super Express - - SPORT -

Piłkarze Śląska Wrocław wykazali się dużym zrozumieni­em trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawiru­sa i wspólnie z zarządem zgodzili się na zamrożenie części swoich wynagrodze­ń. Ma to pomóc w utrzymaniu stabilnośc­i finansowej klubu i zminimaliz­ować straty z powodu zawieszeni­a rozgrywek. Zawodnicy (poza najmłodszy­mi piłkarzami) będą otrzymywać od 15 do 30 proc. miesięczne­go uposażenia.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.