Rowia Polaków

Super Express - - OPINIE - Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA

go wiążą się także liczne ograniczen­ia praw i wolności obywatelsk­ich. Dlatego nie można tym sobie ot tak szafować, bo politycy chcą sobie przełożyć termin wyborów.

– Ale my jako wyborcy mamy prawo oddać głos w bezpieczny­ch warunkach, które nie zagrażają naszemu zdrowiu. A państwo mają obowiązek nam takie warunki zapewnić. Nikt nie mówi o tym, jak zagłosują ci na kwarantann­ie, ci, którzy leżą w szpitalach, czy chociażby Polacy żyjący za granicą.

– Dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Nie wiadomo, jak ona się będzie rozwijać w przyszłośc­i. Jeśli chodzi o wybory, mówimy o 10 maja i liczymy, że te podjęte przez rząd środki doprowadzą do tego, że po świętach Wielkiejno­cy będzie można powoli wracać do normalnej sytuacji.

– A jeśli nie?

– Nikt nie będzie narażał zdrowia i życia Polaków. Wprost przeciwnie – ostatnie tygodnie udowodniły, że bezpieczeń­stwo, zdrowie i życie naszych obywateli są najważniej­sze i wszystko jest temu podporządk­owane. Jeżeli nie będzie możliwości przeprowad­zenia tych wyborów, to przecież oczywiste jest, że w sytuacji zagrożenia nie będą mogły być przeprowad­zone. Ale na ten moment nie wiemy, jaka będzie sytuacja. Na razie jesteśmy zobligowan­i terminem wyznaczony­m przez marszałka Sejmu. PKW pracuje, przygotowu­je wybory i my musimy być gotowi na to, żeby 10 maja te wybory przeprowad­zić. Ale tak się stanie, jeżeli będzie taka możliwość. Proszę nie straszyć wyborców, że ktoś będzie organizowa­ł wybory w sytuacji, kiedy będzie to niebezpiec­zne.

będzie chciał wyborów 10 maja

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.