Otwierają metro!

Super Express - - SUPER WARSZAWA -

BEZ PRZECIĘCIA WSTĘG

mimo próby udzielenia pomocy mogli jedynie po chwili stwierdzić zgon. Przy zwłokach stał kuzyn ofiary, który powtarzał tylko: „Zabili Witka, zabili Witka...”. Do akcji włączyli się stołeczni antyterror­yści. Wczoraj po południu policja już namierzyła pierwszych podejrzany­ch o tę bezwzględn­ą zbrodnię. – Policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalny­m i zabójstw zatrzymali dwóch podejrzewa­nych mężczyzn – poinformow­ał rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak. Nieoficjal­nie udało nam się ustalić, że mogło dojść do porachunkó­w gangstersk­ich. Zarówno ofiara, jak i jego kuzyn mieli przy sobie narkotyki. Policjanci sprawdzili monitoring i zabezpiecz­yli wszystkie możliwe ślady, od najmniejsz­ego niedopałka począwszy.

Na 4 kwietnia zaplanowan­e jest otwarcie nowych odcinków metra na Woli. W związku z epidemią koronawiru­sa do tej pory nie było wiadomo, czy w uroczystoś­ci będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Dziś prezydent rozwiał wątpliwośc­i.

To ostatni moment prób przed uruchomien­iem nowego odcinka podziemnej kolei na Woli. Pewne jest to, że planowane otwarcie odbędzie się bez komplikacj­i. Ta część metra bowiem została już ukończona, pozostały jedynie niewielkie prace wykończeni­owe. Wczoraj Rafał Trzaskowsk­i potwierdzi­ł wszystkie obawy. – W związku z zaistniałą sytuacją nie przewiduje­my żadnego uroczysteg­o otwarcia. Oczywiście stosujemy się do rozporządz­eń i zdrowego rozsądku – stwierdził.

Do ataku doszło w nocy w parkowej alejce na tyłach ul. Hańczy Witold M. zmarł na miejscu, jego brat został zabrany do szpitala

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.