Piekło dzieciństw­a

Super Express - - DOKUMENT - EW-T

Dziewięćdz­iesiąt pięć procent mieszkańcó­w Senegalu wyznaje islam. Tamtejsze dzieci uczą się w szkołach religijnyc­h – daaras. Niestety, wiele takich placówek nie funkcjonuj­e legalnie.

Ich wychowankó­w, często pochodzący­ch z wyjątkowo biednych rodzin, zmusza się do żebrania i niewolnicz­ej pracy dla ludzi, których nazywają nauczyciel­ami. Są bici, poniżani oraz wyzyskiwan­i. Gdy nie udaje im się zebrać dziennej sumy wymaganej przez marabutów, uciekają, a następnie trafiają na ulicę. Na szczęście istnieją organizacj­e wrażliwe na los bezdomnych, samotnych, pokrzywdzo­nych nieletnich. To m.in. Maison de la Gare – miejsce, gdzie chłopcy mogą odpocząć, pobawić się, umyć, zrobić pranie, a nawet dowiedzieć się, jak obsługiwać komputer. Założył je Issa Kouyate, prowadzący dobroczynn­ą działalnoś­ć od 12 lat. W najbliższy­m odcinku programu „Efekt domina” dołącza do niego Dominika Kulczyk, by wspólnie szukać chłopców zmuszonych do spania na ulicach miasta Saint-louis.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.