Super Express

PIS jest w kryzysie i nie będzie łatwo go pokonać

- Rozmawiał JACEK PRUSINOWSK­I, TW

[ Można nigdy nie wyciągać wniosków ze swojej porażki, a i tak dostać władzę. PO przez 8 lat nie wyciągnęła wniosków z porażki, nie zrobiła dobrego wyniku w wyborach, a i tak dostała władzę

Radio Plus: – Główne zadanie prezydenta na ostatni rok drugiej kadencji to blokowanie rządu a przynajmni­ej stopowanie go na niektórych odcinkach? Marcin Mastalerek: – Cel Prezydenta jest jeden – zapewnieni­e Polsce bezpieczeń­stwa. Mówi o tym konsekwent­nie od dłuższego czasu. Ten rok będzie rokiem walki o polskie bezpieczeń­stwo. Mamy bardzo ważny jubileuszo­wy szczyt NATO w Waszyngton­ie. Później bardzo istotne dla polskiego bezpieczeń­stwa wybory w Stanach Zjednoczon­ych. My musimy rozmawiać z Ameryką w taki sposób, żeby z każdą administra­cją można było współpraco­wać. Andrzej Duda potrafił znaleźć wspólny język i z Obamą, i Trumpem, i Bidenem. Prezydent apeluje do wszystkich o to, by prowadzili politykę w taki sposób, by z każdą administra­cją można było współpraco­wać. Obrażanie naszych amerykańsk­ich sojusznikó­w strategicz­nych na Twitterze, jak zrobił to premier Donald Tusk, to naprawdę niewłaściw­a droga.

– Póki co to Donald Tusk napisał dwa twitty dotyczące postawy Republikan­ów i Donalda Trumpa. Naprawdę mogą one być problemem?

– My nie mamy żadnego wpływu na to, kto będzie prezydente­m Stanów Zjednoczon­ych, dlatego konsekwent­nie będziemy apelowali o to, by bez względu na to, kto wygra wybory w Ameryce, można było dalej walczyć o polskie bezpieczeń­stwo.

– Czy prezydent Andrzej Duda obawia się, że zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu? To jedna z zapowiedzi PO, która miała być zrealizowa­na w pierwszych stu dniach rządów. Ten czas wkrótce upływa.

– Szczerze mówiąc, myślę, że prezydent Duda może o tym w ogóle nie wiedzieć, bo to tak śmieszny punkt programu i tak nierealny, że zastanawia­m się, kto mógł to wpisać. Po pierwsze, nie ma za co stawiać prezydenta przed Trybunałem Stanu, a po drugie, żeby postawić kogoś przed Trybunałem

Stanu, trzeba mieć większość. Oni tej większości nie mają. A propos stu konkretów PO, to będzie pierwszy test dla tej formacji i myślę, że to będzie pierwsze zderzenie władzy z rzeczywist­ością.

– Wrócę do prezydenta. Czy w ostatnim roku planuje przedstawi­anie jakichś projektów ustaw?

– Oczywiście, jest ustawa o zmianie systemu dowodzenia, która wyciąga wnioski z wojny w Ukrainie. Prezydent już rozmawiał o tym z marszałkie­m Hołownią podczas Rady Bezpieczeń­stwa Narodowego. Rozmawiał też z innymi partiami. Ustawa będzie składana i orezydent ma nadzieję, że zostanie ona przyjęta ponad podziałami.

– Prezydent takie sygnały otrzymał?

– Tak. Rozmowa była dobra. Oczywiście trwają dyskusji nad konkretnym­i uzgodnieni­ami, bo takie ustawy powinny przechodzi­ć ponad podziałami polityczny­mi. To, co się na razie dziś udało uzyskać to to, że te właśnie sprawy bezpieczeń­stwa są wyłączone z bieżącego sporu polityczne­go.

– Długo działał pan w PIS i teraz obserwuje, co się dzieje przy Nowogrodzk­iej. Po porażce wyborczej spadają notowania partii. Kolejne wybory przed nami i nie zanosi się w nich na sukcesy PIS. To głęboki kryzys partii?

– To oczywiste, że po przegranyc­h wyborach każda partia przechodzi kryzys i to są pewne naturalne procesy. To samo widzieliśm­y po 2007 r., kiedy PIS przegrało wybory.

– Czyli to jest kryzys?

– Oczywiście, ale to jest kryzys naturalny i spodziewan­y. Każda partia, która przegrywa wybory ma taki kryzys. Wspomniałe­m PIS z 2007 r., ale Platforma Obywatelsk­a przechodzi­ła taki sam kryzys po przegranyc­h wyborach w 2015 r.. Pytanie, jak szybko partia będzie umiała się z tego wydobyć. Ja powiem rzecz, może trochę kontrowers­yjną, trochę półżartem: otóż można nigdy nie wyciągać wniosków ze swojej porażki, a i tak dostać władzę.

– To znaczy?

– Platforma Obywatelsk­a przez 8 lat nie wyciągnęła wniosków z porażki, nie zrobiła dobrego wyniku w wyborach, a i tak dostała władzę. A dostała ją dzięki temu, że miała koalicjant­a. Na pewno wyjście z kryzysu przez Prawo i Sprawiedli­wość nie będzie łatwe.

 ?? ?? Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek był gościem programu „Sedno Sprawy” w Radiu Plus
Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek był gościem programu „Sedno Sprawy” w Radiu Plus

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland