Super Express

WIELKIE ZMIANY w samym centrum

- MK MK

Plac Centralny przy Pałacu Kultury i Nauki bez samochodów, za to z oczkiem wodnym i zielenią i Muzeum Sztuki Współczesn­ej tuż obok. Ulica Złota bez tunelu pod Marszałkow­ską, za to z nowymi drzewami, ławkami i zagospodar­owanym skwerem. Marszałkow­ska ze szpalerem drzew i ścieżkami rowerowymi.

Rafał Trzaskowsk­i pracuje na to, by przejść do historii jako ten włodarz stolicy, który po latach niemożnośc­i realnie zmienił wizerunek ścisłego Śródmieści­a. W tym tygodniu przedstawi­ł dziennikar­zom całościową wizję zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy. Jednym z jej głównych elementów będzie Plac Centralny, wydzielony z dzisiejsze­go, zastawione­go samochodam­i i autokarami Placu Defilad. Plac (z sadzawką, 40 ławkami i setką drzew) miał być gotowy już latem 2024r, ale dziś to wciąż wielkie rozkopy a końca robót daleko. Inwestycja opóźni się w związku z pracami archeologi­cznymi. – Tuż przy Pałacu Kultury odkryto fundamenty przedwojen­nych kamienic. Konserwato­r zabytków zarządził badania archeologi­czne, co oczywiście opóźniło prace. Bliżej Marszałkow­skiej prace nadal trwają – tu budowane są zbiorniki retencyjne. Niedługo będzie rozbierana trybuna honorowa – wyliczył prezydent Trzaskowsk­i. Dodatkowo przy Marszałkow­skiej trwa budowa chodnika wzdłuż MSN, które ma być otwarte we wrześniu. Ale plac wówczas gotowy nie będzie. Władze miasta nie chcą na razie podawać nowych terminów, wiemy jednak, że będzie poślizg o co najmniej pół roku. – Trudno. Skoro ten teren jest rozkopany, wykorzysta­jmy okazję, by go jak najlepiej zbadać i zinwentary­zować. W tym miejscu rozkopy nie powodują utrudnień w ruchu, więc opóźnienie nie jest bardzo uciążliwe – wyjaśniają stołeczni urzędnicy.

Odkrycia z wykopalisk będą w przyszłośc­i pokazane być może w formie wystawy – nad sposobem prezentacj­i pracuje Dom Spotkań z Historią.

Łącznikiem Placu Centralneg­o z ulicą Złotą w nowej szacie (skwery z zielenią zamiast dzisiejsze­go betonu i parkingu), ma być naziemne

przejście przez Marszałkow­ską. Tunel, którym dziś kierowcy wjeżdżają pod Pałac, zostanie zasypany. Urzędnicy ogłosili właśnie przetarg. Przebudowa Złotej i Zgody ma trwać dwa lata. – Najtrudnie­jsza jest koordynacj­a tych inwestycji. To jest wyzwanie, nie problem – podkreślił Rafał Trzaskowsk­i.

 ?? Foto MAREK KUDELSKI (3), MATERIAŁY PRASOWE(2) ?? gotowy w czerwcu, Plac Centralny miał być o pół roku będzie opóźniony nawet
Ulica Złota i Zgody mają zmienić się w ciągu dwóch lat
Foto MAREK KUDELSKI (3), MATERIAŁY PRASOWE(2) gotowy w czerwcu, Plac Centralny miał być o pół roku będzie opóźniony nawet Ulica Złota i Zgody mają zmienić się w ciągu dwóch lat

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland