TRANSFORMADA

El Nuevo Día - - FLASH & CULTURA -

2003 - Pa­ra la cin­ta “Mons­ter”, Char­li­ze au­men­tó 30 li­bras, usó pró­te­sis den­ta­les, len­tes de con­tac­to y ma­qui­lla­je lo­gran­do un cam­bio im­pre­sio­nan­te.

2015 - Se ra­pó su ca­be­lle­ra ru­bia pa­ra con­ver­tir­se en “Im­pe­ra­tor Fu­rio­sa” en “Mad Max Fury Road”.

2018 - Subió 49 li­bras pa­ra en­car­nar a una ma­dre de­pre­si­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Puerto Rico

© PressReader. All rights reserved.