Auto Bild (Romania)

11 ELECTROMOT­OR

-

MOTIVUL DEFECTĂRII: Uzura intervenit­ă în timp, porniri la rece cu solicitare îndelungat­ă, funcția start-stop mărește nivelul solicitări­i electromot­orului.

SIMPTOME: Funcționar­e neregulată a electromot­orului sau cu turație scăzută, zgomot intens sau chiar ratarea pornirii. COST APROXIMATI­V AL REPARAȚIEI:

De la 300 la 800 de euro

DURATĂ DE VIAȚĂ: 160 000 km. PONTUL NOSTRU: Uneori, înlocuirea solenoidul­ui de anclanșare sau curățarea sa și a electromot­orului rezolvă tema (100 de euro).

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania