La #GIMS, au­to­mo­bi­le­le… zboa­ră

Auto Motor Sport - - AUTO -

La Sa­lo­nul au­to de la Ge­ne­va, exo­tis­mul a însem­nat in­clu­siv proi­ec­te de au­to­mo­bi­le zbu­ră­toa­re, pre­cum Pal-V Li­ber­ty. Din punct de ve­de­re teh­nic, nu es­te un avi­on, ci un au­to­gir – un fel de eli­cop­ter a că­rui eli­ce prin­ci­pa­lă nu es­te pro­pul­sa­tă, ci se învârte (și pro­du­ce por­ta­nță) da­to­ri­tă unei a do­ua, mai mici, ce împin­ge ae­ro­na­va. Tot așa, pe șo­sea, Li­ber­ty nu es­te un au­to­mo­bil, ci un hi­brid cu trei roți. În ma­te­rie de per­for­ma­nțe, Pal-V es­te ca­pa­bil de vi­te­ze între 50 și 180 km/h în aer, ur­mând să ai­bă com­por­ta­men­tul ru­ti­er apro­piat de al unui mo­del sport oda­tă ajuns pe șo­sea. Mai es­te un de­ta­liu… prețul de por­ni­re de 299.000 de eu­ro pen­tru Sport Edi­ti­on și de o ju­mă­ta­te de mi­li­on pen­tru se­ria li­mi­ta­tă la 90 de xem­pla­re, Pi­o­ne­er Edi­ti­on!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.