Daim­ler Truc­ks, elec­tric și au­to­ma­ti­zat în SUA

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Con­struc­to­rul de ve­hi­cu­le co­mer­cia­le gre­le își întă­rește pre­ze­nța în Ame­ri­ca în zo­na noi­lor ti­puri de mo­bi­li­ta­te prin do­uă iniția­ti­ve ma­jo­re. Es­te vor­ba de no­ul Au­to­ma­ted Truck Re­se­ar­ch & De­ve­lop­ment Cen­ter, cu se­di­ul în Por­tland. În plus, com­pa­nia ger­ma­nă a pus ba­ze­le no­u­lui său E-Mo­bi­li­ty Gro­up (EMG), o pri­mă evo­luție a aces­tei sub­si­dia­re im­pli­când pre­zen­ta­rea pen­tru piața ame­ri­ca­nă a do­uă noi ca­mi­oa­ne com­plet elec­tri­ce: mo­de­lul Frei­ghtli­ner eCas­ca­dia și cel de ca­te­go­rie Frei­ghtli­ner eM2.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.