EVA­LUA­RE

Auto Motor Sport - - TEST -

Design reușit, in­te­ri­or spați­os, echi­pa­re bo­ga­tă, ru­la­re con­for­ta­bi­lă, mo­tor pu­ter­nic și eco­no­mic

Sis­tem mul­ti­me­dia îmbă­trânit, er­go­no­mie cu mici scă­pări

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.