Che­vro­let, ori­un­de, ori­când

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Con­struc­to­rul ame­ri­can es­te o mar­că cu „roți­le pe pă­mânt“, iar când spu­nem „pă­mânt“, ne re­fe­rim la cel din ca­re se is­că un nor de praf în ur­ma ta va­ra și te prin­de în mre­je clei­oa­se toam­na. So­luția pen­tru a scă­pa es­te no­ua se­rie spe­cia­lă Co­lo­ra­do ZR2 Bi­son, ediție re­a­li­za­tă în co­la­bo­ra­re cu spe­cia­liștii de la Ame­ri­can Expe­di­ti­on Ve­hi­cles. To­tul are le­gă­tu­ră cu ex­tin­de­rea po­si­bi­li­tăți­lor de par­cur­ge­re a ori­că­rui tip de te­ren ac­ci­den­tat – de la pro­te­cți­i­le din oțel Bo­ron la pneu­ri­le spe­cia­le de 31 de in­chi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.