Mini Oxford Edi­ti­on

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Mini a de­cis să săr­bă­to­re­as­că în stil pro­priu întoar­ce­rea „șco­la­ri­lor“ca­re sunt de­ja su­fi­ci­ent de ma­turi pen­tru a deți­ne un per­mis de con­du­ce­re – Mini Oxford Edi­ti­on es­te dis­po­ni­bil în SUA pen­tru stu­de­nți și proas­peți ab­sol­venți, ofe­rind la un preț mai avan­ta­jos de­cât al unui Mini Coo­per stan­dard o mu­lți­me de echi­pa­men­te în plus, de la jan­te la cu­tia de vi­te­ze au­to­ma­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.