Je­ep ple­a­că în ex­pe­diție cu Wran­gler

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

No­ul Wran­gler Moab Edi­ti­on es­te un pa­chet des­ti­nat cli­e­nți­lor ver­si­u­nii Sa­ha­ra, iar di­fe­re­nțe­le față de va­rian­ta stan­dard va­ria­ză de la no­ta­bi­le la sub­ti­le: ma­si­ve pneuri all-ter­rain de 32 in­ch, jan­te ne­gre de 17 in­chi, de pe Ru­bi­con, dar și vop­sea nea­gră pen­tru anu­mi­te ele­men­te ale ca­ro­se­ri­ei. Com­po­nen­te­le me­ca­ni­ce adiți­o­na­le dem­ne de me­nți­o­nat in­clud sis­te­mul Se­lec-Trac, di­fe­re­nția­lul spa­te cu alu­ne­ca­re li­mi­ta­tă și nu­me­roa­se­le sis­te­me de asis­te­nță exis­ten­te în „Sa­fe­ty Gro­up“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.