Sa­lon de te­ren... la Mos­co­va

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

La Mos­cow Inter­na­ti­o­nal Au­to Show, am reușit să des­co­pe­rim un con­cept in­te­re­sant, 4×4 Vi­si­on. De­nu­mi­rea es­te, de­si­gur, ge­ne­ri­că, însă La­da ne du­ce au­to­mat cu gândul la fai­mo­sul SUV Ni­va, chiar da­că, de fapt, vi­i­toa­rea ge­ne­rație a sa ar pu­tea avea mul­te în co­mun cu Da­cia Dus­ter. Con­cep­tul es­te însă cât se poa­te de mo­dern, si­mi­la­ri­tăți cu Ni­va fi­ind foar­te greu de de­pis­tat), iar in­te­ri­o­rul es­te cât se poa­te de an­co­rat în re­a­li­ta­tea se­co­lu­lui al XXI-lea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.