Hyun­dai i30 cu par­fum di­e­sel

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Hyun­dai a de­cis că es­te tim­pul pen­tru o re­vi­zi­ta­re a se­ri­ei i30, pi­e­sa de re­zis­te­nță pen­tru sub­ti­lul fa­ce­lift fi­ind in­tro­du­ce­rea în ofer­tă a unui nou pro­pul­sor di­e­sel de 1,6 li­tri, com­pa­ti­bil cu stan­dar­de­le Eu­ro 6d Temp, de­nu­mit „Smar­tstre­am“. Ver­si­u­ni­le sa­le au 96 CP , 116 și 136 CP, cu tran­smi­sie ma­nua­lă sau au­to­ma­tă cu du­blu am­breiaj. Con­su­mul me­diu va­ria­ză între 3,8 și 4,4 l/100 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.