Re­nault Ara­ka­na vor­bește lim­ba ru­să

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Con­struc­to­rul fran­cez a de­cis să își încer­ce no­ro­cul în zo­na co­u­pé-SUV, adu­când la Mos­cow Inter­na­ti­o­nal Au­to Show no­ul cros­so­ver Arka­na, un mo­del cu po­si­bi­le am­biții glo­ba­le, ba­zat pe plat­for­ma teh­ni­că a mo­de­lu­lui lo­cal Kap­tur. El va fi co­mer­cia­li­zat întâi în Ru­sia, din 2019, apoi ur­mând și alte pi­ețe – ce­le spe­ci­fi­ca­te sunt de­o­cam­da­tă doar din înde­păr­ta­ta Asie, un­de vor avea ca­rac­te­ris­tici lo­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.