Cât mai cos­tă un Fer­rari se­cond-hand?

Auto Motor Sport - - AUTO -

În ca­drul eveni­men­tu­lui Mon­te­rey Car We­ek a fost con­sem­nat un nou re­cord ab­so­lut pen­tru cel mai scump au­to­mo­bil vândut la o li­ci­tație. RM Sot­he­by’s a avut pe lis­ta sa un Fer­rari 250 GTO din 1962 ca­re i-a apa­rți­nut in­clu­siv lui Phil Hill și a câști­gat de do­uă ori cur­sa Tar­ga Flo­ria la cla­sa sa, co­le­cția no­u­lui pro­pri­e­tar (evi­dent, se­cret) fi­ind între­gi­tă cu acest mo­del pen­tru exor­bi­tan­ta su­mă de 48.405.000 de do­lari!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.