Di­vo

Auto Motor Sport - - ADVERTORIAL -

Mo­de­lul de înal­tă per­for­ma­nță es­te de­nu­mit în cin­stea pi­lo­tu­lui fran­cez Albert Di­vo, ca­re, în anii ’20, a câști­gat de do­uă ori ce­le­bra cur­să Tar­ga Flo­rio din Si­ci­lia la vo­la­nul unui mo­del Bu­gat­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.