MĂSURĂTORI CON­SUM

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

Test con­sum 70% con­du­ce­re co­ti­dia­nă: de­pla­sa­re ti­pi­că de la do­mi­ci­liu la lo­cul de mun­că (ø 21 km); 15% eco: de­pla­sa­re în con­diții ex­trem de eco­no­mi­ce (275 km); 15% con­du­ce­re spor­ti­vă: stil spor­tiv de con­dus frec­vent cu vi­te­ze ri­di­ca­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.