CONCLUZII

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

VW

Între­ba­re ti­pi­că la fi­na­lul unui test: „Tu pe ca­re ai lua-o?“Kia ne im­pre­si­o­nea­ză, dar, până la ur­mă, ma­jo­ri­ta­tea ar ale­ge Gol­ful, în ci­u­da prețu­ri­lor pi­pe­ra­te.

KIA

Pre­de­ce­so­rul nu era rău, dar ac­tua­lul Ce­ed es­te chiar bun. E o plă­ce­re să-l con­duci, are un preț co­rect și es­te foar­te bi­ne echi­pat. Ar mai tre­bui să învețe cum să amor­ti­ze­ze mai bi­ne.

OPEL

În pri­vi­nța ca­li­tăți­lor, Astra încă se si­tue­a­ză înain­tea lui Ce­ed, în schimb la cos­turi es­te net in­fe­ri­oa­ră. Ce-i drept, are mai puți­ne punc­te sla­be, dar nu are punc­te for­te ieși­te din co­mun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.