DA­TE TEH­NI­CE

Auto Motor Sport - - TEST -

Ca­ro­se­rie SUV de cla­să com­pac­tă. L× l× h :4363× 1841 × 1611 mm. Ampa­ta­ment: 2630 mm. Vo­lum por­tba­gaj: 485 l. Ma­să la gol: 1536 kg Tren de ru­la­re Față și spa­te: sus­pen­sii in­de­pen­den­te, amor­ti­zoa­re hi­drau­li­ce, ar­curi eli­coi­da­le. Sis­tem de frâna­re cu dis­curi ven­ti­la­te față și dis­curi pli­ne spa­te. Pneuri față/spa­te: 225/50 R18 Tran­smi­sie Tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, cu­tie au­to­ma­tă cu 7 trep­te Mo­tor Di­e­sel, tur­bo, L4, in­je­cție di­rec­tă com­mon-rail, 4 su­pa­pe pe ci­lin­dru, ci­lin­dree 1968 cmc. Pu­te­re ma­xi­mă: 190 CP/3500 rpm. Cu­plu ma­xim: 400 Nm/1750 rpm Per­for­ma­nțe 0–100 km/h ............................................. 7,5 s Vi­te­ză ma­xi­mă .................................. 212 km/h Con­sum me­diu ECE ..................... 7,0 l/100 km Preț de ba­ză SE­AT Ate­ca 2.0 TDI Xcel­len­ce ........ 32.532 eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.