Orgie de car­bon ul­traușoa­ră

Auto Motor Sport - - TEST -

Du­pă hi­bri­dul P1, Sen­na es­te al doi­lea mo­del din Ulti­ma­te Se­ri­es. În con­se­ci­nță, dez­vol­ta­to­rii din Wo­king au fă­cut efor­turi fan­tas­ti­ce, mai ales în pri­vi­nța ae­ro­di­na­mi­cii și a con­stru­cți­ei ul­traușoa­re. Ast­fel, au obți­nut o fo­rță de apă­sa­re ae­ro­di­na­mi­că de 800 kg la 250 km/h.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.