500 kg

Auto Motor Sport - - TEST -

re­pre­zin­tă fo­rța de apă­sa­re pro­du­să doar de spoi­le­rul re­gla­bil aflat în spa­te, ca­re, deși imens, fi­ind bi­neînțe­les fa­bri­cat din car­bon, cântă­rește doar 4,87 kg.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.