7 luni

Auto Motor Sport - - TEST -

îi sunt ne­ce­sa­re unui fur­ni­zor pen­tru a pro­du­ce unul din­tre dis­cu­ri­le de frână cu car­bon, fo­lo­sind un pro­ces pa­ten­tat. Asta înse­am­nă cos­turi de câte­va mii de eu­ro per disc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.