0,66 kg

Auto Motor Sport - - TEST -

cântă­rește un pa­nou fron­tal al ari­pii. Ace­as­ta in­clu­de la­me­le ae­ro­di­na­mi­ce acti­ve (al­bas­tre). Încli­na­rea aces­to­ra con­tro­le­a­ză pre­si­u­nea de con­tact, ast­fel încât echi­li­brul să fie co­res­pun­ză­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.