CON­CLU­ZIE

Auto Motor Sport - - TEST -

Sen­na es­te o mași­nă ex­tre­mă. Nu una sport, ci o mași­nă de cur­se cu omo­lo­ga­re pen­tru cir­cu­lația stra­da­lă. Dar oa­re ne-o do­rim pe stra­dă? Cred ca aș pre­fe­ra to­tuși mo­de­lul 720S. Aces­ta cos­tă „doar“un sfert și încă mai poa­te fi co­man­dat. Pen­tru tes­te a fost dis­po­ni­bil doar cir­cu­i­tul de cur­se. Aici, Sen­na are efec­tul unui drog ha­lu­ci­no­gen – și se știe că aces­tea cre­e­a­ză de­pen­de­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.