Sa­lo­nul au­to de la Pa­ris

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Prin­ci­pa­le­le no­u­tăți ale ce­lui mai im­por­tant sa­lon au­to al aces­tei toam­ne

Toam­na ace­as­ta, nu­me­roși pro­du­că­tori au cu­les roa­de­le de pes­te an, iar re­col­ta a fost su­fi­ci­ent de bo­ga­tă la Sa­lo­nul au­to de la Pa­ris pen­tru a ui­ta că au exis­tat și câte­va ab­se­nțe no­to­rii. Ni­cio gri­jă, pre­mi­e­re­le din ca­pi­ta­la Fra­nței au fost din­tre ce­le mai in­te­re­san­te și im­por­tan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.