Por­sche

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Dis­cuții des­pre fi­lo­so­fia măr­cii, pre­să­ra­te cu re­pri­ze de con­dus: ce ți-ai pu­tea dori mai mult?

„La înce­put, m-am ui­tat în jur și nu am pu­tut gă­si mași­na la ca­re vi­sam. Așa că am ho­tă­rât să mi-o con­stru­i­esc sin­gur.“Aces­tea sunt cu­vin­te­le lui Fer­di­nand Anton Ernst Por­sche, fi­ul lui Fer­di­nand Por­sche, cel ca­re a enu­nțat prin­ci­pi­i­le ca­re stau astă­zi la ba­za va­lo­ri­lor măr­cii Por­sche. Am fost în Mun­te­ne­gru pen­tru a des­co­peri ca­li­tăți­le ca­re de­fi­nesc unul din­tre ce­le mai pu­ter­ni­ce nu­me din indus­tria au­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.