Cu VW Pas­sat, prin Chi­na

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Con­struc­to­rul ger­man are un nou Pas­sat – însă doar pen­tru ța­ra asia­ti­că. Iar în ci­u­da nu­me­lui, aces­ta es­te un mo­del ce pa­re com­plet di­fe­rit de ve­rii săi in­ter­nați­o­na­li – ver­si­u­ni­le pen­tru Eu­ro­pa sau SUA. Di­men­si­u­ni­le par du­se mult pes­te ce ofe­ră aces­tea, cu ac­cent pus pe spați­ul dis­po­ni­bil pen­tru pa­sa­ge­rii din spa­te. De­sig­nul pa­re in­spi­rat mai ales de Arte­on, însă in­flue­nțe­le de „lif­tback“sunt doar de de­cor, Pas­sa­tul de Chi­na fi­ind un se­dan cât se poa­te de cla­sic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.