INFI­NI­TI

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Infi­ni­ti pa­re a re­cu­noaște la Pa­ris do­va­da că es­te un pic în ur­mă cu elec­tri­fi­ca­rea – va înce­pe din 2021, cu spec­ta­cu­lo­sul Q Inspi­ra­ti­on Con­cept ser­vind drept ba­ză pen­tru o no­uă plat­for­mă. Până atunci, ne-a mai ară­tat în mod con­cep­tual vi­zi­u­nea sa, cu aju­to­rul Pro­ject Black S, ca­re împru­mu­tă teh­no­lo­gie hi­bri­dă din F1.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.