POR­SCHE

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Con­struc­to­rul a re­e­di­tat mo­de­lul 911 Spe­ed­ster.

Vop­se­aua Guar­ds Red es­te un oma­giu adus mo­de­lu­lui 911 Spe­ed­ster din 1988, iar noi­le jan­te de 21 de in­chi au un de­sign ase­mă­nă­tor cu ale mo­de­le­lor de cur­se 911 RSR și

GT3 R. Față de al ver­si­u­nii He­ri­ta­ge, pre­zen­ta­tă în iu­nie, inte­ri­o­rul are o no­uă ta­pițe­rie. În rest, de­ta­li­i­le teh­ni­ce sunt ace­le­ași – plat­for­mă de 911 Car­re­ra 4 Ca­bri­o­let, șa­siu de 911 GT3, cu­tie ma­nua­lă cu șa­se ra­poar­te și pro­pul­sor as­pi­rat de pes­te 500 CP. Un de­ta­liu – Por­sche a con­fir­mat că va pro­du­ce o se­rie foar­te li­mi­ta­tă, de 1948 de exem­pla­re…

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.