VW T-Roc Ca­brio

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Du­pă ce a ter­mi­nat cu Eos, Golf și Be­e­tle de­ca­po­ta­bi­le, T-Roc cu aco­pe­riș tex­til din șa­se stra­turi acți­o­nat elec­tric va re­des­chi­de se­zo­nul ca­bri­o­le­te­lor la VW. SUV-ul com­pact va pi­er­de uși­le din spa­te și ce­va spațiu din in­te­ri­or și por­tba­gaj, dar va câști­ga ca as­pect și ex­clu­si­vism. În rest, va păs­tra in­gre­di­en­te­le cu­nos­cu­te de la plat­for­ma mo­du­la­ră tran­sver­sa­lă, ast­fel încât pen­tru no­ul mo­del cu pa­tru lo­curi se pre­co­ni­ze­a­ză de­ja o pro­du­cție de 20.000 de exem­pla­re pe an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.