Toyo­ta S-FR

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Sub frații mai mari GT86 și Su­pra, Toyo­ta a gă­sit un loc pen­tru o spor­ti­vă mai mi­că. Cu pes­te 25 cm mai scurt de­cât GT86, mo­de­lul cu do­uă lo­curi și mo­to­rul am­pla­sat cen­tral ar pu­tea să de­vi­nă, din 2020, suc­ce­so­rul lui MR2 – un nu­me încă foar­te cu­nos­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.