SEAT León

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

La ce­re­rea șe­fu­lui VW, Her­bert Di­ess, SEAT ur­me­a­ză să ata­ce iar mărci spor­ti­ve de de­sign pre­cum Alfa. Nu es­te, deci, de mi­ra­re că no­ul León, ca­re va ieși pe piață anul vi­i­tor, aproa­pe si­mul­tan cu Golf VIII, e atât de spor­tiv și emoți­o­nal. Însă mo­de­lul com­pact, ca­re nu mai es­te dis­po­ni­bil în va­rian­tă cu do­uă uși, im­pre­si­o­nea­ză și din punct de ve­de­re teh­nic – în 2020, va fi dis­po­ni­bil ca prim mo­del plug-in al spa­ni­o­li­lor, cu o au­to­no­mie elec­tri­că de mi­ni­mum 50 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.