Alfa Ro­meo Gi­u­li­et­ta

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Mil­le gra­zie, Alfa! Pen­tru ce? Pen­tru că ți-ai amin­tit de ră­dă­ci­ni­le ta­le. Bi­ne, mași­ni­le ita­li­e­ne au fost întot­de­au­na fru­moa­se, iar no­ua Gi­u­li­et­ta, ca­re va de­bu­ta la mij­lo­cul anu­lui 2019, nu fa­ce ex­ce­pție. Ber­li­na cu hayon, nor­mal pen­tru ace­as­tă cla­să, va uti­li­za plat­for­ma mo­de­lu­lui mai ma­re Gi­u­lia, ast­fel având pro­pul­sie spa­te. În ace­as­tă ca­te­go­rie, doar BMW Se­ria 1 mai are așa ce­va, însă, din 2019, aces­ta va tre­ce la tra­cți­u­nea față. Fa­nii com­pac­te­lor spor­ti­ve vor ac­cep­ta cu ușu­ri­nță res­tri­cți­i­le de spațiu ca­re vin la pa­chet cu ace­as­tă so­luție.

„În sfârșit, din nou o Alfa așa cum și-o do­resc fa­nii – cu o si­lue­tă atră­gă­toa­re și tra­cți­u­ne spa­te“Mar­cus Pe­ters

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.