Hyun­dai Ko­na Elec­tric

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Ce es­te atât de de­o­se­bit la Ko­na Elec­tric? Înfățișa­rea sa cu bo­tul lip­sit de o gri­lă a ra­dia­to­ru­lui? Pro­pul­sia sa elec­tri­că ce ofe­ră până la 150 kW și un cu­plu de 395 Nm, ca­re per­mi­te un con­dus spor­tiv? Sau ba­te­ria de 64, în loc de 39 kWh, ca­re asi­gu­ră o au­to­no­mie de până la 482 km? Nu, es­te de ajuns sim­plul fapt că, din au­gust, pu­teți achi­ziți­o­na Ko­na Elec­tric. De­oa­re­ce, în timp ce mu­lți pro­du­că­tori își amână cli­e­nții până în 2020 sau chiar mai târziu, mași­na elec­tri­că co­re­e­a­nă de­ja poa­te fi achi­ziți­o­na­tă în Eu­ro­pa, înce­pând de la cir­ca 35.000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.