I.D. Be­e­tle

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

În ce­ea ce pri­vește teh­no­lo­gia pro­pul­si­ei, mo­de­lul I.D. are mai mul­te în co­mun cu Be­e­tle-ul ve­chi de­cât cu cel nou, de­oa­re­ce, da­to­ri­tă ki­tu­lui de elec­tri­fi­ca­re mo­du­la­ră (MEB), mo­to­rul și tran­smi­sia sunt din nou în spa­te, deși acum sunt elec­tri­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.