GM, per­spec­ti­ve elec­tri­ce oa­re­cum di­fe­ri­te

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Una din­tre ele pa­re să fi dus la cre­a­rea unei se­rii de… bi­ci­cle­te elec­tri­ce. Ce­le do­uă mo­de­le eBi­ke, lip­si­te de însem­ne­le spe­ci­fi­ce vreu­nui brand din por­to­fo­liu, sunt și obi­ec­tul unei cam­pa­nii de „crow­dso­ur­cing“. Fa­nii GM au fost in­vi­tați să aju­te la se­le­cția unui nu­me po­tri­vit pen­tru no­ua mar­că de mo­bi­li­ta­te alter­na­ti­vă a gru­pu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.