Spi­rit of Ecsta­sy Fa­ber­gé Egg

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Fai­moa­sa ca­să Fa­ber­gé dăi­nu­ie și astăzi, iar împreu­nă cu Rol­ls-Roy­ce, a cre­at pri­mul „Spi­rit of Ecsta­sy Fa­ber­gé Egg“din lu­me! No­ua re­a­li­za­re es­te doar al doi­lea din ou im­pe­rial din 1917 încoa­ce, fi­ind des­ti­nat co­le­cți­ei par­ti­cu­la­re a unui pa­si­o­nat al am­be­lor ca­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.