Mo­dul de încăr­ca­re

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Vi­i­toa­re­le mo­de­le elec­tri­ce vor pu­tea fi încăr­ca­te de la pri­ze­le Ty­pe 2 de 11 kW, opți­o­nal exis­tând și so­luții de încăr­ca­re ra­pi­dă, de până la 125 kW. În plus, se stu­dia­ză și so­luții de încăr­ca­re prin in­du­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.